Nika Autor: Streljajte psi!

dodal Tevž Logar 12. junij 2015 10:15

33

Galerija Loža, Koper

20. junij ‒ 31. julij 2015

Odprtje razstave: sobota, 20. junij 2015, ob 18. uri

Razstava, ki je nastala v okviru projekta Zagon in bo na ogled v galeriji Loža v Kopru je nekakšna sinteza raziskovalno-umetniškega dela Novice so naše!, ki ga umetnica razvija s sodelavci kolektiva Obzorniška Fronta.

Naslov raziskovalno-umetniškega dela Novice so naše! je parafraza dveh znamenitih filmskih del, ameriškega obzornika Končno smo izvedeli (Finally Got the News) iz leta 1971 in zgodnjega francoskega obzornika Življenje je naše (La vie est à nous) iz leta 1936. Prvi film je skupno delo filmsko aktivistične skupine Newsreel in Lige revolucionarnih temnopoltih delavcev (League of Revolutionary Black Workers) in govori o položaju delavcev avtomobilske industrije v Detroitu. Življenje je naše je politično-propagandni film Jeana Renoirja, ki je bil narejen po naročilu francoske komunistične partije in govori o položaju delavskega razreda v Franciji. Vodilo obeh umetniških del je raziskovanje prepleta podobe in takrat aktualne politično-družbene situacije ter dialektika montaže, mišljenja in družbenega angažmaja. Podobno kot pri obeh zgodovinskih obzornikih je vodilo umetniških del, predstavljenih na razstavi Novice so naše!, raziskovanje prepleta podobe in poskusa družbenega angažmaja.

Razstava Streljajte psi ! predstavlja fragmente, zapise, fotografije in video dela, ki skušajo preko podobe preizpraševati zgodovino in ekonomsko dinamiko bivše skupne države SFRJ s poudarkom na paradigmatičnem primeru propada industrijskega središča Podravja, jugoslovanskega Manchestra, kakor so ga nekoč poimenovali, mesta Maribor. Obravnavana vsebina odpira vprašanja, vezana na družbene in politične premike, ki so določali ekonomsko, politično in družbeno dinamiko mesta. Maribor kot mesto okupacije, mesto industrializacije in deindustrializacije, mesto, zaznamovano s propadom skupne države, vojne in krize.

Pricujoča razstava je nekakšno nadaljevanje raziskovalno-umetniškega dela in razstave Novice so naše!, ki je bila na povabilo kustosinje Nataše Petrešin – Bachelez prvič predstavljena v muzeju Jeu de Paume v Parizu od februarja do maja 2014, v okviru njenega enoletnega kuratorskega projekta Zgodbe o empatiji (Histoires d’empathie) Druga predstavitev projekta se je zgodila v Muzeju sodobne umentosti v Ljubljani, ki je poleg filmskih del ponudila na ogled še dokumentarno gradivo, ki izhaja iz vizualno-raziskovalnega materiala, pridobljenega v sodelovanju z Obzorniško Fronto. Na povabilo kustosinje razstave, Bojane Piškur, so se ob Filmskem Obzorniku 55 (2013), Solidarnosti (2011) in V deželi medvedov (2012) prvič prikazala tudi nova dela: Za Slavo (2014) in Falshes Bild (2014) ter ostalo dokumentarno gradivo. Iz zbirke Obzorniške Fronte pa je bil na ogled Karl Marx med nami (2013) avtorja Jurija Medena.

Pomoč pri realizaciji projekta: Iza Pevec, Tevž Logar

Razstava Nike Autor »Streljajte psi!« je del projekta ZAGON – sodobna umetnost z novimi močmi. Projekt Zagon delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvojačloveških virov, razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«; prednostne usmeritve: »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«.