Igor Španjol: Internacionala – oblikovanje nove evropske konfederacije muzejev

dodal Tevž Logar 29. junij 2015 9:27

interncionala

Vljudno vabljeni na predavanje Igorja Španjola 30. junija 205 ob 18. v Galeriji Škuc. Predavanje je zaključni dogodek programa usposabljanj iztekajočega se projekta ZAGON – sodobna umetnost z novimi močmi.

Internacionala je ime nadinstitucionalne konfederacije šestih evropskih muzejev, ki temelji na skupni medmuzejski rabi zbirk in arhivov. Pobudo za medinstitucionalno sodelovanje je dala Moderna galerija leta 2009 in prvi skupni projekt je bil dveletni program z naslovom Internacionala: 1957-1986. Umetnost od zatona modernizma do vzpona globalizacije; program se je končal leta 2012. Internacionala potrjuje vrednost in pomen mreženja na muzejskem področju ter spodbuja razvoj nove oblike kulturne konfederacije, pri kateri institucije članice lahko medsebojno souporabljajo zbirke in tehnologijo ter skupno pristopajo k umetniškemu raziskovanju in javni dostopnosti.

Internacionala je leta 2013 prejela evropska sredstva za petletni program, ki vodi k dolgoročnemu, trajnostnemu novemu modelu za javne muzeje v Evropi. Rabe umetnosti – dediščina let 1848 in 1989 je tesno prepleten projekt, ki sestoji iz razstav, simpozijev, publikacij, časopisov, spletnega foruma, izobraževalne platforme in izmenjave zaposlenih, ki se bo zaključil leta 2017 s sočasnimi razstavami in dogodki. Z izbranima ključnima zgodovinskima trenutkoma, letoma 1848 in 1989, se navezuje na radikalno in nadnacionalno evropsko zgodovino državljanskega odpora in kreativnega odziva na oblast. V obeh zgodovinskih revolucijah so bila vprašanja dostopa do sveta in njegovih kultur temeljnega pomena za zahtevane nove oblike državljanstva. Petletni program Internacionale se posveča tema trenutkoma in njuni dediščini s posebnim poudarkom na osemdesetih letih 20. stoletja za presojo sedanjosti in zagotavljanje novih oblik nadnacionalne mobilnosti fizične in intelektualne zgodovine na osnovi javnega dostopa, vključevanja in soustvarjanja.

Internacionala je predlog prostora za umetnost v nehierarhičnem in decentraliziranem internacionalizmu, ki temelji na vrednotah različnosti in horizontalne izmenjave znotraj konstelacije globalno povezanih kulturnih akterjev z lokalnimi koreninami. Internacionalo sestavlja šest velikih evropskih muzejev, Moderna galerija (MG+MSUM, Ljubljana, Slovenija); Museo nacional centro de arte Reina Sofía (MNCARS, Madrid, Španija); Museu d’artContemporani de Barcelona (MACBA, Barcelona, Španija); Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA, Antwerpen, Belgija); SALT (Istanbul in Ankara, Turčija) in Van Abbemuseum (VAM, Eindhoven, Nizozemska), poleg tega pa jo podpirajo komplementarne partnerske in pridružene organizacije z akademsko-umetniškega področja.

 

Igor Španjol je od leta 1999 kustos v Moderni galeriji v Ljubljani. Leta 2004 se je strokovno izpopolnjeval na oddelku za nove medije Muzeja moderne umetnosti Centra Georges Pompidou v Parizu. Med njegovimi pomembnejšimi projekti so razstavna trilogija Slovenska umetnost 1975-2005 (z Igorjem Zabelom, 2003–2005), serija razstav v Mali galeriji (Andrej Monastirski, Sergej Kapus, Sandi Červek, Harun Farocki, Danica Dakić, Deimantas Narkevičius, Sašo Sedlaček, Tao G. Vrhovec Sambolec, Viktor Bernik, Silvia Kolbowski, David Maljković; 2007–2010), pregledne razstave Marka Peljhana (2011), Marka Pogačnika (2012), Tadeja Pogačarja (2014) in Vadima Fiškina (2015) ter postavitev del iz zbirk Moderne galerije Sedanjost in prisotnost v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (z Zdenko Badovinac in Bojano Piškur, 2011–).