Center sodobnih umetnosti Celje (v nadaljevanju CSU) deluje od leta 2004 v okviru javnega zavoda Zavod Celeia Celje. Temeljno poslanstvo Centra sodobnih umetnosti Celje je produkcija, preučevanje in predstavitev sodobne umetnosti. Že pred več desetletji je center prestopil meje lokalnih interesov in se s programi, ki temeljijo na avtorskih projektih, umestil med osrednje slovenske kulturne institucije. CSU sistematično študijsko obravnava posamezna desetletja (Trideseta leta na Celjskem, 1995; Mestece Celje – alternativa sedemdesetih, 1998; Mestece Celje – fantazme osemdesetih, 2000; Podoba prostora, 2008) in temeljito analizira delo posameznih umetnikov (Stane Jagodič, 1997; Bori Zupančič, 2006; Borut Holland, 2009; Lila Prap, 2011; Franc Purg, 2011/2012; Andreja Džakušič, 2012/2013).

CSU hrani, dokumentira, raziskuje in predstavlja stalno zbirko, ki zajema dela umetnikov celjske regije, dela ključnih slovenskih avtorjev moderne in sodobne umetnosti ter mednarodnih umetnikov, ki so gostovali na rezidenci v Celju.

CSU obsega tri razstavne prostore: Likovni salon, ki je bil ustanovljen leta 1963, Galerijo sodobne umetnosti, ustanovljeno leta 1993, in Galerijo erotike – Račka, ki deluje od leta 2005.

V prostoru Galerije sodobne umetnosti CSU pripravlja večje pregledne študijske razstave (Kiparstvo danes, 2010-2013) in razstave posameznikov, ki so s svojim delom v daljšem obdobju pomembno prispevali k razvoju slovenske likovne umetnosti. Mednje sodijo tudi monografske predstavitve celjskih umetnikov.
Razstavni prostor Likovnega salona je namenjen novim delom slovenskih in tujih ustvarjalcev. Predstavlja umetniško produkcijo, ki odseva duh časa in presega formalne in estetske vidike, hkrati pa nanjo vplivajo razvoj digitalnih in virtualnih tehnologij ter radikalne spremembe v pojmovanju človeka, družbe in življenja.
Tematske razstave z didaktičnim poudarkom omogočajo razumevanje določene problematike sodobne vizualne produkcije in vzpostavljajo aktiven odnos z gledalcem; večje tematske mednarodne razstave pa nudijo zanimiv vpogled v umetniška dogajanja določenega prostora in časa ter začenjajo dialog domače umetnosti z mednarodnim umetnostnim sistemom (Slovenski strip, 1996; Celje-Povečava, 2000; Moški , 2001; Peti Evangelij, 2005; Double Check, 2003; Slovenski strip in animirani film 1996 – 2006, 1996; Podoba prostora, 2008; Prepovedana smrt , 2009; Kontinuiteta, 2011…)

Galerija erotike – Račka deluje v prostoru nekdanjega kluba za »peep show«. V galerijo smo ga spremenili z minimalnimi posegi in tako ustvarili prostor, ki še vedno s številnimi elementi – ohranjene so kabine za »peep show«, oder z drogom za plesalko itd., razkriva nekdanjo dejavnost. Galerija Račka je namenjena predvsem umetnosti, ki se tako ali drugače ukvarja z erotiko.

V okviru CSU deluje tudi rezidenčni program AIR CELEIA, ki je nastal zaradi potrebe po aktivnejšem pretoku ljudi in idej s področja kulture in umetnosti v Celju. Temelji na mobilnosti, interdisciplinarnosti ter gradi dialog in sodelovanje tako med umetniki in kustosi kot tudi med umetnostjo in širšo skupnostjo.

Spletna stran: http://www.celeia.info/center_sodobnih_umetnosti