Javni zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje (DDT) je največji kulturni zavod v Zasavju. Ukvarja se s promocijo ljubiteljske in visoke kulture, raznovrstnimi kulturnimi uprizoritvami ter večmedijsko umetnostjo, ki je vključena v program Trbovlje, novomedijsko mesto – TNM. Prioritete DDT na področju kulturnega udejstvovanja so likovna umetnost, glasba, uprizoritvene dejavnosti, novi mediji in film. Poleg vodilnim dejavnostim so prostori namenjeni javnosti ter drugim unstanovam za izvajanje različnih prireditev. Ukvarjamo se tudi s produkcijo kulturnih dogodkov, podpiramo kulturna društva v občini Trbovlje in spodbujamo mlade ustvarjalce z različnih področij, da s svojim znanjem sodelujejo pri nastanku svojih del.

Poleg manjših likovnih razstav in dogodkov se vsako leto odvija intermedijski festival Speculum Artium 2011, ki je bil na Ministrstvu za kulturo odobren na razpisu za štiriletne programe. Pri festivalu se povezujemo z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, Fakulteto za računalništvo in informatiko, z Univerzo v Linzu (Kunst Universität Linz) in Univerzo za uporabne umetnosti na Dunaju (Universität für angewandte Kunst Wien). Leta 2011 smo v okviru pobude TNM začeli z novo dejavnostjo: multimedijski center MMC, v sklopu katerega je v naši kavarni mogoče dostopati do interneta, organiziramo delavnice, nastajajo pa tudi nova digitalna produkcija.

Nova galerija Delavskega doma Trbovlje se je odprla leta 2010 v prostorih nekdanje kurilnice in skladišča za premog. Namenjena je pomembnejšim ali kompleksnejšim vizualnim razstavam in zasnovana v dveh delih: zgornji del sledi klasičnemu načelu bele kocke (»white cube«), medtem ko je v spodnjem delu ohranjen prvotni industrijski videz. Tako je simbolniotudi bela kocka umeščena v širši kontekst mesta, v katerem se nahaja. S tem sledi viziji Trbovlje novomedijsko mesto (TNM) – prehod iz industrijskih korenin v vesolje.

Spletna stran: http://www.dd-trbovlje.si/