V Ribnici so priložnostne razstave likovnih del prirejali pretežno pod okriljem Ribniškega muzeja v različnih nenamenskih prostorih. To so bile predvsem avle v takratnih novih stavbav, kot so osnovna šola, dom JLA in zdravstveni dom.

Leta 1972 je Ribnica dobila prvi namenski prostor za likovne razstave pod okriljem Ribniškega muzeja v sklopu prostorov gradu, imenovan Petkova galerija po fotografu, ribniškem rojaku, Jožetu Petku. Načrt za ureditev galerije je izdelal arhitekt Marjan Loboda. Ureditev je bila bolj prilagojena muzejskim kot likovnim standardom, zato je bila leta 1983 izpeljana preureditev, v likovnem jeziku bi rekli izčiščenje prostora. Medtem je v galeriji potekal bolj ali manj reden program likovnih razstav pod okriljem Ribniškega muzeja.

Pod okriljem ribniškega festivala so se na pobudo ribniškega rojaka akademskega slikarja Jožeta Cente leta 1979 pričela vsakoletna likovna srečanja, ki so se neprekinjeno odvijala do leta 1991. Tam so se srečevali povabljeni likovni umetniki, likovni strokovnjaki in ribniški veljaki, kar je v marsičem pozitivno vplivalo na razvoj Ribnice, vsako leto pa je bila organizirana razstava likovnih del, nastalih v Ribnici, in oblikovana likovna zbirka.

Galerijski program se je leta 1988 iz Petkove galerije skoraj v celoti preselil v zasilno prenovljeno pritličje Miklove hiše z imenom Galerija Miklova hiša. Začel je nastajati načrt za celovito prenovo hiše in njene vsebine, ki ima od leta 1991 sedanjo podobo.

Galerija Miklova hiša beleži dvajset let neprekinjenega programa. Z razstavami predstavlja predvsem sodobno slovensko likovno umetniško produkcijo in hrani dve likovni zbirki.

Ribniška likovna zbirka vključuje ključna likovna dela druge polovice osemdesetih in začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja. Širši slovenski javnosti je bila predstavljena na veliki razstavi v zgornjih prostorih Moderne galerije leta 1992 in kasneje po delih na vsakoletnih razstavah v matični galeriji.

Didaktična likovna zbirka je nastala v sodelovanju z ZDSLU in skuša predstaviti vse tehnike, sloge in ključne avtorje slovenske likovne umetnosti. V Ribnici je bila večkrat predstavljena po delih.

Dela zbirk so hranjena v prostorih galerije in v najetih prostorih, ki pa niso ustrezno opremljeni. Galerija organizacijsko deluje v okviru zavoda Knjižnica Miklova hiša s stalno zaposlitvijo 1,65 delavca.

Program galerije Miklova hiša oblikuje galerijski svet, zato je od začetka strokovno voden in zajema predstavitev predvsem sodobne slovenske likovne ustvarjalnosti s področij slikarstva, kiparstva, grafike, fotografije, arhitekture, oblikovanja, videa, prostorske in večmedijske postavitve. Pod skrbništvom Galerije Miklova hiša sta tudi Ribniška likovna zbirka in didaktična likovna zbirka, katerih stalna postavitev prostorsko ni mogoča.

Spletna stran: http://www.galerija-miklovahisa.si/