Galerija Simulaker, ki deluje v okviru novomeškega zavoda LokalPatriot, je bila vzpostavljena kot neodvisna in nekomercialna platforma za predstavitev in promocijo raznovrstnih sodobnih umetniških praks. Z njenim delovanjem Novo mesto in širša dolenjska regija krepita prisotnost na zemljevidu krajev, ki nepretrgano negujejo in razvijajo sodobno umetniško produkcijo.

S preureditvijo nekdanje konjušnice na Vrhovčevi ulici v središču Novega mesta leta 2006 je galerija polno zaživela na omenjeni lokaciji, kjer še vedno deluje in kjer ustrezne infrastrukturne danosti omogočajo kvalitetno galerijsko dejavnost.

Program galerije je bil že na začetku zasnovan z željo po čim bolj heterogenem in hkrati kvalitetnem sklopu vsebin, ki naj v lokalnem kontekstu odražajo pluralnost sodobnih nacionalnih in mednarodnih umetniških praks.

Galerija temeljnega poslanstva ne zasleduje le s predstavitvijo vseh zvrsti sodobne umetnosti in razstavnimi projekti, ki tematizirajo aktualno problematiko, temveč tudi s širokim naborom likovnih umetnikov in strokovnih sodelavcev. Poleg del, ki nastajajo v okviru tradicionalnega likovnega izraza, program podpira produkcijo, skopo zastopano v galerijskih prostorih, in inovativno umetniško prakso. Ob gostovanju priznanih slovenskih avtorjev se v galeriji Simulaker predstavljajo tako tuji kot mladi oziroma še neuveljavljeni umetniki, v skladu z njenimi smernicami pa imajo poseben status lokalni avtorji.

Kot osrednja neprofitna ustanova za sodobno umetnost v širši regiji galerija Simulaker ostaja prostor za seznanjanje z aktualno umetniško produkcijo, s čimer zagotavlja njeno razpršenost v Sloveniji. Razstavni program je tako namenjen predvsem lokalnim oziroma regionalnim prebivalcem, a hkrati presega primarno okolje in privablja širšo publiko, saj je zasnovan tako, da ne le sledi, temveč tudi pripomore k razvoju področja na nacionalni ravni.

Glavnina programa galerije Simulaker je namenjena predstavljanju sodobne, aktualne likovne umetnoste, od leta 2008 pa so nenehno zastopani tudi projekti s področja intermedijskih umetnosti. V preteklih letih so se razvili cikli, kot so Prva priložnost (namenjen neuveljavljenim mladim umetnikom) in Gostujoči kustos (skupinska razstava zunanjega kustosa). Tradicionalno se izvajajo tudi dobrodelne dražbe lokalnih umetnikov, s čimer se krepi njihova prepoznavnost, obiskovalcem pa je omogočen nakup cenovno ugodnih umetniških del. Galerija Simulaker kot del zavoda LokalPatriot je aktivno vključena tudi v njegove druge projekte na področju vizualne kulture, med drugimi projekt Fotografska izkušnja in mednarodni festival dokumentarne fotografije Fotopub. Galerija redno sodeluje tudi z drugimi festivali (Mesto žensk, Svetlobna gverila, Mesec fotografije itd.) oziroma kulturnimi producenti (npr. zavod Aksioma) in tudi tako utrjuje mrežo slovenskih kulturnih ponudnikov.

Spletna stran: http://www.simulaker.si/