Galerija Škuc deluje v prostorih na Starem trgu 21 v Ljubljani od leta 1978. Je del kulturnega društva ŠKUC, ki je že več kakor osemindvajset let eden od stebrov neprofitne kulture v Sloveniji. V več kot 30. letih delovanja se je Galerija Škuc razvila v mednarodno umetniško središče za razstave, različne umetniške dogodke, založništvo in dokumentacijo. Odprtje razstavnih prostorov Galerije Škuc konec 70. let je pomenilo antipod prevladujoči razstavni politiki uveljavljenih nacionalnih galerij in ustanov v Sloveniji. Temu je botrovala Taja Vidmar Brejc, umetnostna zgodovinarka, kustosinja in prva umetniška voditeljica Galerije Škuc. Prva razstava v novi galeriji je bila retrospektivna predstavitev skupine OHO. V 80. letih je Galerija Škuc z novimi umetniškimi vodji (Dušan Mandić, Marina Gržinić, Barbara Borčić) postala središče slovenske (sub)kulture in tako še zaostrila svoje razmerje do institucionalne kulture. To obdobje so označevali multimedijski projekti, predstavitve zagrebških in beograjskih konceptualnih umetniških gibanj (npr. Raša Todosijević, Mladen Stilinović, Goran Ðorđević) in prvi projekti danes uveljavljenih slovenskih likovnih umetnikov (IRWIN, V.S.S.D., Bojana Gorenca in Marjetice Potrč). Na prelomu desetletja se je Galerija Škuc pod umetniškim vodstvom Tomislava Vignjevića in Alenke Pirman morala soočiti z lastno preteklostjo in slovesom elitnega alternativnega prostora. Letne programske selekcije so se odprle različnim umetniškim usmeritvam in se ustalile na naslednjih področjih: prve samostojne razstave mladih slovenskih umetnikov, samostojne razstave (ali projekti zunaj galerije) uveljavljenih slovenskih umetnikov, samostojne razstave (ali projekti zunaj galerije) umetnikov iz tujine, tematske skupinske razstave gostujočih kustosov in družbeno-kulturne dokumentarne razstave. Leta 1996 je umetniški vodja Galerije Škuc postal Gregor Podnar in jo vodil vse do junija 2003, ko je umetniška vodja postala Alenka Gregorič. Od oktobra 2009 pa program Galerije Škuc kot umetniški vodja usmerja Tevž Logar, ki bo vsekakor nadaljeval določene segmente programa, ki so bili strukturirani v preteklosti, prav tako pa poskušal v razstavni prostor Galerije Škuc vnesti nekatere nove vsebine. V zadnjih desetih letih je Galerija Škuc zagotovo eno najbolj obiskanih razstavišč v Sloveniji, kar je zagotovo rezultat kontinuiranega dela in usmerjene kuratorske koncepcije razstavnega programa. Posledično s tem pa so se znotraj razstavnega programa izoblikovali posamični vsebinski sklopi, ki se zrcalijo skozi razstave in različna kuratorska izhodišča posamičnih razstavnih projektov.

Galerija Škuc je v zadnjih desetih letih s povprečno 800 obiskovalci na razstavo eno najbolj obiskanih razstavišč v Sloveniji. Pomembni del programske usmeritve galerije se osredotoča na regionalni in lokalni razvoj, obenem pa mednarodna kulturna industrija čedalje bolj postaja vsakdanja rutina. Zlasti na regionalnem nivoju, vpetem med umetnostna središča Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Italije, želimo doseči tesnejše sodelovanje med ustanovami in posamezniki, saj to omogoča tudi širši teoretski okvir za razstavno delo. Galerija Škuc se čedalje bolj predstavlja kot produkcijski center umetnosti, ki v lokalnem prostoru doslej (še) ni tržna. V zadnjih nekaj letih so se v Galeriji Škuc predstavili mednarodno delujoči umetniki, kot na primer: Marina Abramović, Oreet Ashery, Ingold Airlines, Raimond Chaves, Tehching Hsieh, Attila Csörgő, Tacita Dean, Leif Elggren, Olafur Eliasson, Vadim Fishkin, IRWIN, Hassan Khan, Krištof Kintera, Juri Leiderman, Bruce Nauman, Olaf Nicolai, Kira O’Reilly, Cesare Pietroiusti, Marjetica Potrč, Société Réaliste , Mladen Stilinović, Nebojša Šerič-Šoba, Nika Špan, Apolonija Šušteršič, Ulay, Elulalia Valldosera, Guido van der Werve, Sislej Xhafa in drugi.

Vsekakor pa se tudi v prihodnosti Galerija Škuc ne želi osredotočati zgolj na sodelovanja s posamezniki in se bo v prihodnosti še naprej aktivno povezovala tudi z mednarodnimi institucijami in produkcijskimi centri. S tem Galerija Škuc ne pripomore le k prikazovanju mednarodne produkcije v lokalnem prostoru temveč dejavnost in prepoznavnost Galerije Škuc posreduje tudi v mednarodno okolje. Zato je eden izmed pomembnejših segmentov dejavnosti Galerije Škuc njenega sodelovanja na številnih, predvsem evropskih, umetnostnih sejmih. Že deset let se Galerija Škuc aktivno udeležuje sejemskih srečanj, ki so kot fenomen umetnostnega sistema zadnjih par desetletij postali večpomenski prostori predstavljanja produkcije, vzpostavljanja stikov in reflektiranja sodobnega umetniškega ustvarjanja. Galerija Škuc se je v svojem prvem desetletju sodelovanja na tovrstnih srečanjih predstavila na naslednjih sejmih: Liste 02 in 03 v Baslu, Art Forumu v Berlinu (2002, 2003, 2010), Artissima Torino (2004 in 2005, 2007, 2009, 2011), ARCO Madrid (2005 in 2006), Art Brussels (2007, 2008, 2009, 2010), Viennafair Dunaj (2006 – 2011) ter VOLTA NY in Basel (2008, 2009, 2010, 2011).

Galerija Škuc je s svojimi aktivnostmi in razstavnim programom vsekakor pustila velik pečat, tako v lokalnem kot v mednarodnem prostoru. V tridesetih letih delovanja je gostila številne samostojne in skupinske razstave, organizirala predavanja in predstavitve priznanih umetnikov, kustosov in teoretikov ter objavila več publikacij na temo sodobne vizualne umetnosti in s tem vselej želela oplemeniti sam razstavni program. Bogata zgodovina Galerije Škuc in njeno povezovanje z lokalnimi in mednarodnimi centri s področja sodobne vizualne produkcije, so vsekakor dobra in trdna platforma za nadaljevanje in razvoj razstavnega programa v prihodnosti. Galerija Škuc se je vselej in se bo tudi v času hiperprodukcije trudila, da gre v korak s trendi s področja sodobne vizualne umetnosti, hkrati pa bo vsekakor ohranjala tudi identiteto prostora in usmeritve razstavnega programa. Naj bo torej to prostor, ki v vsem današnjem hitenju omogoča postanek in razmislek, prostor, ki vsakemu (ki znotraj njega deluje ali ga obiskuje) omogoča to, da v umetnosti najde tisto kar zares išče.

Spletna stran: http://www.galerija.skuc-drustvo.si/