Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec je bila ustanovljena leta 1957 kot prostor namenjen razstavljanju sodobne umetnosti. Pobudniki ustanovitve galerije in organizatorji prvih razstav in predavanj so bili člani t.i. Akademske skupine (ustanovljena je bila leta 1954 in je povezala arhitekta Marjan Gnamuša in Mirka Zdovca, filologa Primoža Simonitija in akademskega slikarja Karla Pečka). Prizadevanja skupine so kmalu prešla v formalno ustanovljeno galerijo z ravnateljem Karlom Pečkom na čelu. Leta 1966 je bila galerija za namene mednarodne razstave razširjena, dogradili so nov razstavni paviljon, ki je bil namenjen sodobnim razstavnim projektom. V istem letu je potekala prva velika mednarodna likovna razstava z naslovom Mir, humanost in prijateljstvo med narodi, ki je začrtala razstavno politiko institucije z razstavami pod pokroviteljstvom Združenih narodov še v letih 1975, 1979, 1985 in 1991. Karel Pečko je institucijo kot direktor vodil do upokojitve leta 1997, ko ga je nasledila Milena Zlatar in njo Marko Košan. Tako Milena Zlatar, kot Marko Košan sta nadaljevala tradicijo mednarodnih projektov in odmevnih razstav slovenskih in tujih umetnikov v kontekstu sodobne ga umetniškega in institucionalnega razvoja, ki danes umešča Koroško galerijo likovnih umetnosti v širši mednarodni kulturni prostor kot referenčno kulturno institucijo.

Koroška galerija likovnih umetnosti, kot regionalni muzej za moderno in sodobno umetnost, ki pokriva področje dvanajstih koroških občin, skrbi za specifično zbirko, ki je nastala z darili, volili in odkupi. Zbirko galerije sestavljajo mednarodna likovna dela z angažiranimi aktualnimi vsebinami, dela Jožeta Tisnikarja, ki jih dopolnjujejo dela sodobnih slovenskih in mednarodnih avtorjev s Tisnikarju sorodno tematiko – Zbirka Hommage a Tisnikar, Zbirka del Bogdana Borčića, Zbirka del Štefana Planinca, zbirka del Valentina Omana, dela konceptualnega umetnika Pina Poggija, ki tvorijo osnovo za zbirko v sklopu Muzeja za socialno estetiko, zbirka del slovenskih avtorjev in avtorjev povezanih z regijo, ki jo pokriva muzej. Galerija razvija t.i. koncept ‘žive zbirke’, ki se skozi sodobne projekte aktualizira in dopolnjuje.

Koroška galerija likovnih umetnosti je danes vpeta tako v nacionalne kot mednarodne mreže na podlagi katerih gradi sodoben razstavni program in bogati že obstoječe vsebine. Velik poudarek pri samem delu galerije je na izobraževanju tako najmlajših, kot tudi na andragoških programih, ki predstavljajo pomembno usmeritev inštitucije kot javnega prostora, ki nudi možnost za razvoj kritične misli.

 

Spletna stran: http://www.glu-sg.si/