Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica, ki ga je ustanovila Mestna občina Nova Gorica, se je v več kot tridesetih letih delovanja uveljavil kot tretje najpomembnejše slovensko koncertno središče, v njegovem okviru pa delujeta tudi Mestna galerija Nova Gorica z bogato galerijsko in vzgojno izobraževalno dejavnostjo ter Filmsko gledališče s projekcijami umetniškega filma, Filmskega vrtiljaka za otroke in mladino in krajšimi zaokroženimi filmskimi cikli. V rednih glasbenih programih izstopa glasbeni abonma z vrhunsko orkestralno in zborovsko glasbo ter drugi, že vrsto let uveljavljeni cikli kot so Art sredica, Jesenski glasbeni tris, Glasba z vrtov svetega Frančiška in Mednarodno srečanje saksofonistov. Posebno pozornost namenjamo glasbeni vzgoji v vseh osnovnih in srednjih šolah šestih občin tega območja. Vsako leto priredimo približno sto različnih izobraževalnih in zabavnih programov za mlade. Dogodki se odvijajo v dveh lastnih dvoranah in na drugih prizoriščih goriškega območja, kjer prirejamo koncerte Grajskih harmonij in festival Dnevi stare glasbe. Program bogatijo tudi različna gostovanja in čezmejna sodelovanja (Med zvoki krajev, ECHOS – Čezmejni odmevi, skupni projekti s Kulturnim domom iz Gorice). V Kulturnem domu Nova Gorica tako s pisano dejavnostjo letno organiziramo več kot 350 dogodkov, ki jih obišče skoraj 40.000 obiskovalcev.

Jedro našega delovanja tako še naprej ostaja negovanje in razvijanje kulturno-umetniških vrednot, kjer še posebej veliko pozornosti namenjamo ustvarjalnim izzivom in kakovostnim umetniškim programom. To dragoceno poslanstvo na umetniškem področju bomo nadaljevali in ga nadgrajevali tudi v prihodnje, saj se zavedamo, da s tem v okolje, v katerem živimo, prinašamo pomembno dodano vrednost.

V Mestni galeriji Nova Gorica, enem osrednjih razstavišč za sodobno vizualno umetnost na Primorskem, ki predstavlja opuse pretežno mlajše in srednje generacije likovnih umetnikov, se lahko v 16. sezoni seznanjate z najnovejšo produkcijo izbranih slovenskih umetnikov ter spoznavate aktualne teme na področju vizualne umetnosti. Razstave tudi tokrat nimajo enostranskega, kakršnega koli ožje tematskega ali drugače zamejenega koncepta, temveč narekujejo predvsem kompleksen vpogled v slovensko in tujo umetniško produkcijo na temelju kakovosti. Z umetniško zbirko ter s programom, ki ga skušamo naravnati čim bolj sodobno in multimedijsko, pomembno sooblikujemo dogajanje v slovenskem prostoru.

Z bogatim razstavnim in pedagoškim programom, predavanji in različnimi spremljevalnimi dogodki, ki povezujejo različne generacije in izobraževalne institucije, si prizadevamo, da je naša galerija prostor iskanja, odkrivanja in sprejemanja različnih pristopov v sodobni vizualni umetnosti. Vabljeni v ta očarljivi likovni svet, ki vsebuje veliko znanega in pušča čar neodkritega.

Spletna stran: http://www.kulturnidom-ng.si/