Zavod O, zavod škofjeloške mladine, je leta 1999 ustanovil Klub škofjeloških študentov kot neprofitno, nevladno in prostovoljno organizacijo, ki ima status mladinskega in multimedijskega centra, katerega najpomembnejša naloga je dvigovanje kvalitete življenja mladih na Škofjeloškem in širše, in sicer s kvalitetnim in celovitim izvajanjem kulturnega, umetniškega, zabavnega, multimedijskega in izobraževalnega programa. Večina naših aktivnosti je usmerjena v pridobivanje praktičnih izkušenj oziroma izvajanje neformalnega izobraževanja za mlade. Z udejstvovanjem v organizaciji mladi krepijo medsebojne socialne vezi, izmenjujejo mnenja in z usmerjenimi akcijami spreminjajo družbo. Dejavnosti Zavoda O so razdeljene v sekcije (MKC Pri rdeči Ostrigi, MMC Pulsar, Atelje CLOBB in Zavod O International), ki ponujajo najširšo paleto možnosti za kvalitetno in ustvarjalno delovanje.

MKC Pri rdeči Ostrigi

http://www.ostriga.org/

MKC Pri rdeči Ostrigi je mladinski kulturni center, ki že šestnajsto leto dviguje raven preživljanja prostega časa mladih na škofjeloškem in širšem gorenjskem območju. Letno priredimo več kot 150 kulturno-zabavnih dogodkov, ki se delijo na različne vsebinske sklope. Na našem odru gostujejo uveljavljena imena odrskega sveta in tudi še neuveljavljene domače in tuje glasbene in gledališke skupine. Smo eden redkih mladinskih kulturnih centrov na Gorenjskem, z raznolikim programom pa zadovoljujemo okuse celotne populacije mladih.

MMC Pulsar

http://www.pulsar.si/

Multimedijski center Pulsar Škofja Loka je projekt Zavoda O. Gre za projekt regijskega multimedijskega centra, IKT projekt, ki predvideva v ožjem smislu vzpostavitev možnosti vsakodnevnega javnega brezplačnega dostopanja do IK tehnologije, vzpostavitev regijskega kulturno-informacijskega internetnega portala in možnosti za izobraževanje na področju multimedijev ter vse produkcijske in postprodukcijske avdio-vizualne multimedijske vsebine.

Atelje CLOBB

http://www.ateljeclobb.org/

Atelje Clobb je stalni projekt Zavoda O na področju umetnosti in umetniškega ustvarjanja. Ustvarjalcem z vseh področij nudi stalen prostor za izražanje, saj jim nudimo primerno infrastrukturo: atelje, delavnico, grafično stiskalnico, foto temnico, knjižnico in grafično računalniško postajo. Redno se organizirajo otroške delavnice, tečaji keramike, grafike, fotografije, ipd. Ukvarjamo se tudi z organizacijo razstav, likovnih kolonij in simpozijev. Prostor je namenjen tudi individualnem ali skupinskem umetniškem ustvarjanju na področju likovne umetnosti, scenografije, grafike, fotografije in drugo.

Zavod O International

http://international.zavodo.org/

Mladim iz Škofje Loke in širše okolice želimo neposredno približati mednarodne aktivnosti v sklopu programa Mladi v akciji (Evropska prostovoljna služba, mladinske izmenjave, mladinske iniciative, mladi za demokracijo…) ter jih vzpodbuditi k vključevanju, s tem pa v lokalnem okolju vzpostaviti razmere primerne za medkulturno učenje, povezati in ustvariti prijateljske vezi med mladimi iz različnih delov Evrope. V tej luči se povezujemo tudi z ostalimi organizacijami, ki se s prostovoljnim delom ukvarjajo na lokalni ravni, ter jih spodbujamo k povezovanju na mednarodni ravni.