PREDAVANJE IGORJA ŠPANJOLA

Internacionala – oblikovanje nove evropske konfederacije muzejev

 

interncionala

 

Vljudno vabljeni na predavanje Igorja Španjola 30. junija 205 ob 18. v Galeriji Škuc. Predavanje je zaključni dogodek programa usposabljanj iztekajočega se projekta ZAGON – sodobna umetnost z novimi močmi.

Internacionala je ime nadinstitucionalne konfederacije šestih evropskih muzejev, ki temelji na skupni medmuzejski rabi zbirk in arhivov. Pobudo za medinstitucionalno sodelovanje je dala Moderna galerija leta 2009 in prvi skupni projekt je bil dveletni program z naslovom Internacionala: 1957-1986. Umetnost od zatona modernizma do vzpona globalizacije; program se je končal leta 2012. Internacionala potrjuje vrednost in pomen mreženja na muzejskem področju ter spodbuja razvoj nove oblike kulturne konfederacije, pri kateri institucije članice lahko medsebojno souporabljajo zbirke in tehnologijo ter skupno pristopajo k umetniškemu raziskovanju in javni dostopnosti.

Internacionala je leta 2013 prejela evropska sredstva za petletni program, ki vodi k dolgoročnemu, trajnostnemu novemu modelu za javne muzeje v Evropi. Rabe umetnosti – dediščina let 1848 in 1989 je tesno prepleten projekt, ki sestoji iz razstav, simpozijev, publikacij, časopisov, spletnega foruma, izobraževalne platforme in izmenjave zaposlenih, ki se bo zaključil leta 2017 s sočasnimi razstavami in dogodki. Z izbranima ključnima zgodovinskima trenutkoma, letoma 1848 in 1989, se navezuje na radikalno in nadnacionalno evropsko zgodovino državljanskega odpora in kreativnega odziva na oblast. V obeh zgodovinskih revolucijah so bila vprašanja dostopa do sveta in njegovih kultur temeljnega pomena za zahtevane nove oblike državljanstva. Petletni program Internacionale se posveča tema trenutkoma in njuni dediščini s posebnim poudarkom na osemdesetih letih 20. stoletja za presojo sedanjosti in zagotavljanje novih oblik nadnacionalne mobilnosti fizične in intelektualne zgodovine na osnovi javnega dostopa, vključevanja in soustvarjanja.

Internacionala je predlog prostora za umetnost v nehierarhičnem in decentraliziranem internacionalizmu, ki temelji na vrednotah različnosti in horizontalne izmenjave znotraj konstelacije globalno povezanih kulturnih akterjev z lokalnimi koreninami. Internacionalo sestavlja šest velikih evropskih muzejev, Moderna galerija (MG+MSUM, Ljubljana, Slovenija); Museo nacional centro de arte Reina Sofía (MNCARS, Madrid, Španija); Museu d’artContemporani de Barcelona (MACBA, Barcelona, Španija); Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA, Antwerpen, Belgija); SALT (Istanbul in Ankara, Turčija) in Van Abbemuseum (VAM, Eindhoven, Nizozemska), poleg tega pa jo podpirajo komplementarne partnerske in pridružene organizacije z akademsko-umetniškega področja.

Igor Španjol je od leta 1999 kustos v Moderni galeriji v Ljubljani. Leta 2004 se je strokovno izpopolnjeval na oddelku za nove medije Muzeja moderne umetnosti Centra Georges Pompidou v Parizu. Med njegovimi pomembnejšimi projekti so razstavna trilogija Slovenska umetnost 1975-2005 (z Igorjem Zabelom, 2003–2005), serija razstav v Mali galeriji (Andrej Monastirski, Sergej Kapus, Sandi Červek, Harun Farocki, Danica Dakić, Deimantas Narkevičius, Sašo Sedlaček, Tao G. Vrhovec Sambolec, Viktor Bernik, Silvia Kolbowski, David Maljković; 2007–2010), pregledne razstave Marka Peljhana (2011), Marka Pogačnika (2012), Tadeja Pogačarja (2014) in Vadima Fiškina (2015) ter postavitev del iz zbirk Moderne galerije Sedanjost in prisotnost v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (z Zdenko Badovinac in Bojano Piškur, 2011–).

 

 

 

NIKA AUTOR: STRELJAJTE PSI!

33

 

Galerija Loža, Koper

20. junij ‒ 31. julij 2015

Odprtje razstave: sobota, 20. junij 2015, ob 18. uri

 

Razstava, ki je nastala v okviru projekta Zagon in bo na ogled v galeriji Loža v Kopru je nekakšna sinteza raziskovalno-umetniškega dela Novice so naše!, ki ga umetnica razvija s sodelavci kolektiva Obzorniška Fronta.

Naslov raziskovalno-umetniškega dela Novice so naše! je parafraza dveh znamenitih filmskih del, ameriškega obzornika Končno smo izvedeli (Finally Got the News) iz leta 1971 in zgodnjega francoskega obzornika Življenje je naše (La vie est à nous) iz leta 1936. Prvi film je skupno delo filmsko aktivistične skupine Newsreel in Lige revolucionarnih temnopoltih delavcev (League of Revolutionary Black Workers) in govori o položaju delavcev avtomobilske industrije v Detroitu. Življenje je naše je politično-propagandni film Jeana Renoirja, ki je bil narejen po naročilu francoske komunistične partije in govori o položaju delavskega razreda v Franciji. Vodilo obeh umetniških del je raziskovanje prepleta podobe in takrat aktualne politično-družbene situacije ter dialektika montaže, mišljenja in družbenega angažmaja. Podobno kot pri obeh zgodovinskih obzornikih je vodilo umetniških del, predstavljenih na razstavi Novice so naše!, raziskovanje prepleta podobe in poskusa družbenega angažmaja.

Razstava Streljajte psi ! predstavlja fragmente, zapise, fotografije in video dela, ki skušajo preko podobe preizpraševati zgodovino in ekonomsko dinamiko bivše skupne države SFRJ s poudarkom na paradigmatičnem primeru propada industrijskega središča Podravja, jugoslovanskega Manchestra, kakor so ga nekoč poimenovali, mesta Maribor. Obravnavana vsebina odpira vprašanja, vezana na družbene in politične premike, ki so določali ekonomsko, politično in družbeno dinamiko mesta. Maribor kot mesto okupacije, mesto industrializacije in deindustrializacije, mesto, zaznamovano s propadom skupne države, vojne in krize.

Pricujoča razstava je nekakšno nadaljevanje raziskovalno-umetniškega dela in razstave Novice so naše!, ki je bila na povabilo kustosinje Nataše Petrešin – Bachelez prvič predstavljena v muzeju Jeu de Paume v Parizu od februarja do maja 2014, v okviru njenega enoletnega kuratorskega projekta Zgodbe o empatiji (Histoires d’empathie) Druga predstavitev projekta se je zgodila v Muzeju sodobne umentosti v Ljubljani, ki je poleg filmskih del ponudila na ogled še dokumentarno gradivo, ki izhaja iz vizualno-raziskovalnega materiala, pridobljenega v sodelovanju z Obzorniško Fronto. Na povabilo kustosinje razstave, Bojane Piškur, so se ob Filmskem Obzorniku 55 (2013), Solidarnosti (2011) in V deželi medvedov (2012) prvič prikazala tudi nova dela: Za Slavo (2014) in Falshes Bild (2014) ter ostalo dokumentarno gradivo. Iz zbirke Obzorniške Fronte pa je bil na ogled Karl Marx med nami (2013) avtorja Jurija Medena.

Pomoč pri realizaciji projekta: Iza Pevec

 

Razstava Nike Autor »Streljajte psi!« je del projekta ZAGON – sodobna umetnost z novimi močmi. Projekt Zagon delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvojačloveških virov, razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«; prednostne usmeritve: »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«.